Plovna stikala

Plovno stikalo PS 4 je namenjeno za regulacijo nivoja tekočine v raznih posodah, oziroma rezervoarjih. Posebno primerno je za avtomatsko vklapljanje malih potopnih črpalk (črpanje talne vode iz kleti, gradbenih jam ipd.). Direktno je možno krmiliti zvočne ali svetlobne naprave in podvodne črpalke do moči 1kW. Močnejše motorje krmilimo indirektno preko kontaktorja. Pri uporabi v dobro prevodnih tekočinah je za zagotovitev popolne varnosti priporočljivo preklapljati s PS stikalom krmilno napetost do 42V ali varovati tokovno celotno napravo z zaščitnim stikalom občutljivosti In=30mA.

Responsive image

Dokumentacija

Navodila za uporabo