Vizitka

Naziv podjetja:LOTOS, Podjetje za inženiring, trgovino opreme za zaščito okolja in kmetijstvo, KRANJ, d.o.o
Skrajšani naziv podjetja:LOTOS, KRANJ, d.o.o.
Sedež podjetja:Cesta Jake Platiše 13 , SI-4000 Kranj, EU-Slovenija
Pravnoorganizacijska oblika:družba z omejeno odgovornostjo - d.o.o.
Dejavnost:Podjetje za inženiring, trgovino opreme za zaščito okolja in kmetijstvo
Standardna klas. dejavnosti:51.870 Trgovina na debelo s stroji, napravami in elektromaterialom za industrijo, obrt, trgovino in navigacijo
Osnovni kapital:13.921,00 €
Matična številka:55288070000
ID. št. za DDV:SI45592357
Zastopnik družbe:Boštjan Ciperle, direktor družbe
IBAN:SI56 0700 0000 0011 342 Gorenjska Banka
SWIFT:GORESI2X